Debiteurenbeheer en Toepassing Algemene Voorwaarden

Beste klant van Solvware B.V.,

 

We willen allereerst onze waardering uitspreken voor het vertrouwen dat u in Solvware B.V. heeft gesteld.

 

Wij gaan uit en richten ons op een fijne samenwerking en hopen dat dit nooit van toepassing is, dit met betrekking tot ons debiteurenbeheer. Wij hechten veel waarde aan transparantie en eerlijkheid, en daarom kondigen we aan dat we strenger zullen toezien op de naleving van betalingsverplichtingen.

In de praktijk betekent dit dat we vanaf nu onze algemene voorwaarden, die iedere klant bij het begin van onze samenwerking heeft ondertekend, strikter zullen handhaven. We zullen met name letten op de overeengekomen betalingstermijnen en -voorwaarden.

 

Hier zijn de belangrijkste punten:

 

Betalingstermijnen: We vragen al onze klanten vriendelijk maar dringend om de afgesproken betalingstermijn van 14 dagen na te leven. Dit draagt bij aan een soepele afhandeling van transacties en bevordert een gezonde zakelijke relatie.

 

Volgens Artikel 10 van onze algemene voorwaarden:

  1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert u automatisch in verzuim.
  2. Vanaf het moment van verzuim bent u een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke handelsrente* hoger is.
  3. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.

Incassomaatregelen: Als de betalingstermijn wordt overschreden, zullen we genoodzaakt zijn incassomaatregelen te nemen, waaronder het inschakelen van incassobureaus en het toepassen van wettelijke rente zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

 

Volgens Artikel 11 van onze algemene voorwaarden:

  1. Bij verzuim komen alle redelijke kosten voor het verkrijgen van betaling buiten de rechtbank voor uw rekening.
  2. Alle buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten aanbevolen tarief, met een minimum van €40,00 per onbetaalde factuur.

Transparante communicatie: Als er omstandigheden zijn die van invloed zijn op tijdige betaling, verzoeken wij u vriendelijk om ons tijdig op de hoogte te stellen. Op deze manier kunnen we samen naar passende oplossingen zoeken.

Het spijt ons dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om een gezonde en duurzame relatie met al onze klanten te behouden. We hopen op uw begrip en medewerking bij het nakomen van deze afspraken.

Indien u vragen heeft of behoefte heeft aan verduidelijking, aarzel dan niet om contact op te nemen via administratie@solvware.nl. We staan altijd klaar om u te ondersteunen.

Tot slot willen we benadrukken dat we uitkijken naar een voortzetting van onze succesvolle samenwerking en willen we u bedanken voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Administratie Solvware B.V.