Privacy Toelichting

Bij Solvware B.V. nemen we de privacy en vertrouwelijkheid van onze klanten en hun gegevens uiterst serieus. Als kernonderdeel van onze bedrijfsethiek en professionele standaarden, hanteren wij strikte geheimhoudingsprincipes voor al onze werkzaamheden. We begrijpen het belang van het beschermen van gevoelige informatie, en verbinden ons ertoe om geen enkele vorm van vertrouwelijke informatie, gegevens of data met opzet te onthullen.

 

Ons beleid en onze procedures zijn ontworpen om de integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie waarmee we werken te waarborgen. Dit omvat niet alleen klantgegevens, maar ook informatie betreffende onze interne processen, technologieën en bedrijfsstrategieën. We gebruiken geavanceerde beveiligingsmaatregelen en volgen best practices om alle informatie, gegevens en data te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 

Ons team wordt regelmatig getraind en bijgeschoold in de nieuwste beveiligingstechnieken en -protocollen om ervoor te zorgen dat zij volledig uitgerust zijn om de informatie van onze klanten te beschermen tot de best van de beschikbare mogelijkheden. Daarnaast eisen we van al onze medewerkers, partners en derde partijen waarmee we samenwerken dat zij zich houden aan onze hoge standaarden van geheimhouding en privacybescherming.

 

Bij Solvware B.V. streven we ernaar om een vertrouwensband op te bouwen met al onze klanten door onze toewijding aan privacy, beveiliging en geheimhouding. We begrijpen dat het vertrouwen van onze klanten de basis vormt van ons succes, en we zijn toegewijd aan het handhaven en versterken van dit vertrouwen elke dag weer.